Women's 5K

Overall: 1. Bree Ray 2. Dorsey Dobry 3. Olivia Devos
1-12 yrs: 1.Cheyanne Auchard 2. Jessica Pettigrew 3. Marissa Dobry
13-19 yrs. 1. Souvanny Miller 2. Ellery Kaiser 3. Sasha Baugh
20-29 yrs. 1. Bree Ray 2. Jenna Bilden 3. Casey Lee
30-39 yrs. 1. Laura Raber 2. Jackie Auchard 3. Melanie Neilitz
40-49 yrs. 1. Dorsy Dobry 2. Jane Poldoski 3. Robin VanHorn
50-59 yrs. 1. Nancy Reed 2. Cornell Hartford
60 +yrs.    1. Marilyn Watkins 2. Sheree Butsch

Speak Your Mind

*